Ливан 1/2 пиастра 1936 г

Материал, вес: медно-ник.

950
руб.

Описание:

Номер по каталогу — KM#9