Ямайка 1/2 пенни 1890 г

Материал, вес: медно-ник.

2800
руб.

Описание:

Номер по каталогу — KM#16