Румыния 25 бани 1955 г

Материал, вес: медно-ник.

550
руб.

Описание:

Номер по каталогу — KM#85.3